Požičovňa áut Rai

 

Posledná objednávka: Škoda Karoq - klient z Maďarska
Posledná objednávka: Škoda Octavia - klient z USAPosledná objednávka: Škoda Fabia - klient z FrancúzkaPosledná objednávka: VW Polo - klient z TalianskaPosledná objednávka: Škoda Fabia III Combi - klient z Veľkej BritániePosledná objednávka: Audi Q5 - klient z RuskaPosledná objednávka: Škoda Superb - klient z KanadyPosledná objednávka: Mini Cooper S - klient z RakúskaPosledná objednávka: VW Golf Variant - klient z DánskaPosledná objednávka: BMW 3 - klient z TalianskaPosledná objednávka: Audi A1 - klient z ČeskaPosledná objednávka: BMW 5 - klient zo SlovenskaPosledná objednávka: Škoda Karoq - klient z MaďarskaPosledná objednávka: Skoda Octavia Scout - klient zo ŠvajčiarskaPosledná objednávka: Audi Q3 - klient zo ŠpanielskaPosledná objednávka: Škoda Kodiaq - klient z BrazíliePosledná objednávka: VW Caravelle - klient z HolandskaPosledná objednávka: Mercedes V-Class - klient z PoľskaPosledná objednávka: Audi A4 - klient z BelgickaPosledná objednávka: Audi A5 - klient z NemeckaPosledná objednávka: Range Rover Evoque - klient zo Saudskej ArábieArray

EXKLUZÍVNA SÚŤAŽ O MASERATI LEVANTE NA VÍKEND

Každý rok prinesú automobilky novinky áut, ktoré si môžete pred uvedením na trh pozrieť na Ženevskom autosalóne. Taliansky výrobca luxusných športových kupé a limuzín predstavil nové SUV Maserati Levante a, ruku na srdce, je na čo sa pozrieť. Je to taliansky plnokrvník, za ktorým sa obzrie každý muž či žena.

Exkluzívne na Slovensku, naša spoločnosť RAI InternaCIONAL / divízia autopožičovňa, prináša najviac noviniek áut.

Tentokrát by sme Vám radi predstavili Maserati Levante, ktoré si môžete prenajať na svadbu so šoférom, či na biznis na Vašich pracovných cestách, alebo len tak na predĺžený víkend.

Ešte pred tým ako budete hľadať dôvody prečo si toto auto prenajať, môžete ho vyhrať na víkend s našou autopožičovňou RAI.

STAČÍ LEN OZNAČIŤ V KOMENTÁRI POD TÝMTO PRÍSPEVKOM PRIATEĽA ALEBO PRIATEĽKU, S KTORÝMI BY STE VÝHRU VYUŽILI A S KTORÝMI BY STE SA IŠLI NA MASERATI PREVIEZŤ, A ZÁROVEŇ DAŤ "LIKE" NA KTORÚKOĽVEK FOTKU NA PROFILE RAI INTERNACIONAL NA INSTAGRAME, NA KTOREJ SA NACHÁDZA MASERATI LEVANTE.

Súťažíme do 21. októbra 2017

 
 
PREAMBULA
Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom súťaže je:
Obchodné meno: RAI Internacional, s. r. o.
Sídlo: Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
IČO: 36 629 855
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vl.č.9675/S (ďalej len „Vyhlasovateľ “)
 
II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE
Termín súťaže je stanovený na obdobie od 11. septembra 2017 do 21. októbra 2017. Vylosovanie výhercov súťaže sa uskutoční 23. októbra 2017 v sídle spoločnosti vyhlasovateľa na Nám.Slobody 2 v Banskej Bystrici. Cieľom súťaže je budovanie povedomia a dobrého mena značky RAI.SK
 
III. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
Účastníkom súťaže „Víkend s Maserati Levante” môže byť osoba staršia ako 21 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia minimálne tri roky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá na Facebookovej stránke spoločnosti RAI Internacional v období od 11. septembra 2017 do 21.októbra 2017 napíše k príspevku ( https://www.facebook.com/404412202934171/photos/a.423591087682949.89904....) so súťažou na Facebooku komentár, v ktorom označí priateľa, s ktorým by výhru využili a s ktorým by sa išli previesť v prípade, že by súťaž vyhrali, a zároveň dá „like“ na ktorúkoľvek fotku na profile spoločnosti RAI Internacional na Instagrame, na ktorej sa nachádza vozidlo Maserati Levante.
Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Vylosovaný bude 1 výherca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci Rai Internacional s. r. o.
 
IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu II. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.
 
VÝHRA V SÚŤAŽI
Výherca súťaže vyhráva nepeňažnú výhru: Zapožičanie vozidla Maserati Levante na jeden víkend od spoločnosti Rai Internacional s.r.o. Pristavenie vozidla v meste Bratislava alebo Banská Bystrica, podľa dohody s výhercom.
 
OBOZNAMOVANIE S VÝSLEDKAMI SÚŤAŽE
1. Vylosovanie súťaže prebehne 23.10.2017 a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže „Víkend s Maserati Levante” oboznámený o výhre písomne, prostredníctvom FB správy a zverejnenia na Facebookovej stránke spoločnosti RAI Internacional.
2. Výhru - Zapožičanie vozidla Maserati Levante od spoločnosti Rai Internacional s.ro. si výherca môže vybrať najneskôr do 31.12.2017.
3. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
4. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr dňa 31.12.2017 prepadá výhra v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 
V. SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM ÚDAJOV
Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na Facebookovej stránke spoločnosti RAI Internacional. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručením Spoločnosti.
 
VI. PRÁVO VYHLASOVATEĽA ZMENIŤ ŠTATÚT SÚŤAŽE ALEBO ODVOLAŤ SÚŤAŽ
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na internetovej stránke www.rai.sk a na facebookovej stránke spoločnosti RAI Internacional.
 
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.
2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.
7. Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.rai.sk
 
V Banskej Bystrici, dňa 7.9.2017